Termy Cieplickie otwarte

Termy Cieplickie otwarte

W minioną sobotę, 22 lutego po raz pierwszy zostały udostępnione baseny Term Cieplickich dla gości, którzy uzyskali specjalne zaproszenia uczestnicząc w konkursach przygotowanych przez spółkę oraz dla młodzieży z klubów sportowych, podopiecznych z domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Oficjalne otwarcie dla wszystkich nastąpi 3 marca br.

Kategorie

Wczytywanie danych...