BOLESŁAWIEC - budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta


Informacje o projekcie

Szczegóły
Tytuł projektu Lokalizacja Status Wartość projektu Data oddania Kategoria projektu
BOLESŁAWIEC - budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Boleslawiec Zamknięty 1 500 000 PLN Specjalistyczne systemy teleinformatyczne Systemy monitoringu wizyjnego CCTV

Zakres usług

Informatyka i automatyka. Systemy zabezpieczeń elektronicznych.

Opis projektu

W ramach inwestycji zmodernizowano 16 istniejących punktów kamerowych. Ponadto, rozbudowano system tworząc 15 nowych punktów kamerowych (w sumie jest ich 31) oraz zakupiono mobilny punktu monitoringu – pojazd z zamontowaną kamerą, który będzie mógł zostać wysłany w dowolne miejsce, przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
Prace objęły też modernizację Głównego Centrum Monitorowania w budynku straży miejskiej, w tym stworzenie centrum zarządzania i archiwizacji obrazu. Istotnym elementem systemu była także budowa nowoczesnej radiowej sieci transmisji danych. Nowe kamery objęły swoim zasięgiem znaczną część miasta, m.in. ul. Bankową, Bielską, Krzyż Milenijny, Dolne Młyny, Gdańską, skrzyżowanie ulic Jeleniogórskiej/Podgórnej/Garncarskiej. Obraz przekazywany jest wyłącznie z przestrzeni publicznych. Lokalizacja kamer była ściśle uzgodniona z policją, radnymi i strażą miejską.
Budowa nowego systemu monitoringu była konieczna, gdyż poprzedni, stworzony w 2003 r., pracował w przestarzałej analogowej technologii i z biegiem lat uległ wyeksploatowaniu. W strefach, które zostały objęte zasięgiem monitoringu, powinna nastąpić zdecydowana poprawa bezpieczeństwa, także w ruchu drogowym

Do pobrania

Brak
Wczytywanie danych...