System Automatyki BASENIX BMS dla obiektu Termy Cieplickie


Informacje o projekcie

Szczegóły
Tytuł projektu Lokalizacja Status Wartość projektu Data oddania Kategoria projektu
System Automatyki BASENIX BMS dla obiektu Termy Cieplickie Jelenia Góra Cieplice Zamknięty 750 000 PLN Instalacje AKPiA, BMS i teletechniczne Instalacje automatyki budynkowej klasy BMS

Zakres usług

Informatyka i automatyka.

Opis projektu

Nasz dział systemów automatyki opracował dokumentację techniczną i zrealizował system automatyki budynkowej klasy BMS dla obiektu Term Cieplickich w Jeleniej Górze-Cieplicach. Instalacja oparta jest o rozwiązania naszego autorskiego systemu automatyki dla obiektów basenowych BASENIX, który rozwijamy już od ponad 15 lat.
System dla obiektu Termy Cieplickie obejmuje następujące instalacje i urządzenia:
- automatyka stacji uzdatniania wody basenowej i sterowania atrakcjami basenowymi (8 obiegów uzdatniania wody)
- automatyka systemu wentylacji mechanicznej (5 central nawiewno-wywiewne)
- automatyka wymiennikowni ciepła
- tablica informacyjna o temperaturach w obiekcie

Na szczególną uwagę zasługuje wykonany system automatyki dla wymiennikowni ciepła, która oprócz źródła zdalczynnego korzysta z energii cieplnej wody termalnej pobieranej z pobliskiego odwiertu o głebokości 900 m. Dodatkowo obiekt wykorzystuje takż energię słoneczną pozyskiwaną dzięki zespołowi paneli solarnych.

Do pobrania

Brak
Wczytywanie danych...