Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Starego Miasta we Wrocławiu


Informacje o projekcie

Szczegóły
Tytuł projektu Lokalizacja Status Wartość projektu Data oddania Kategoria projektu
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Starego Miasta we Wrocławiu Wrocław Zamknięty 3 600 001 PLN Systemy monitoringu wizyjnego CCTV

Zakres usług

Systemy zabezpieczeń elektronicznych.

Opis projektu

W dniu 10 listopada, zgodnie z planem, zakończyliśmy jedną z największych inwestycji w naszym dorobku - budowę I etapu systemu monitoringu wizyjnego miasta Wrocławia. Ta prestiżowa realizacja wykazała, że kompetencje i potencjał naszej firmy gwarantują zakończenie z sukcesem nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Warto przypomnieć, że miasto Wrocław przez 4 lata bezskutecznie starało się o wybór wykonawcy tego zadania, a kolejne postępowania przetargowe unieważniano z powodu niespełnienia wymogów przez oferentów. 

System obejmuje obszar Starego Miasta - centralnej dzielnicy Wrocławia. Celem wdrożenia systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przez stały nadzór wizyjny głównych tras przemieszczania się osób oraz miejsc uznanych za niebezpieczne. Zadanie realizowane jest przez operatorów monitoringu pracującego w dwóch centrach nadzoru, którzy zadania nadzoru wykonują na 6 stanowiskach obserwacyjnych, wyposażonych w zespół monitorów LCD oraz urządzenia konfiguracji i sterowania kamer.

System wizyjny został w całości wykonany w oparciu o rozwiązania firmy BOSCH, naszego stałego partnera technicznego. Zastosowano najnowszej generacji kamery obrotowe VG4 serii 500 wyposażone w doskonałej jakości 36x optykę, serwery wizyjne VIDEOJET kodujące obraz kamer do strumienia MPEG4 z rozdzielczością 2CIF@25fps, oraz system zarządzania BOSCH VIDEO MANAGEMENT SYSTEM w wersji 2.0.2

W I etapie budowy zainstalowano 34 kamery, w tym 27 szybkoobrotowe.

Do pobrania

Wczytywanie danych...